Tekstovi za web sajtove su po stilu i formi prilično drugačiji od ostalih vrsta tekstova. Oni su namenjeni određenim ciljnim grupama potrošača i da bi bili delotvorni moraju da ispune nekoliko uslova: moraju biti elokventni, pismeni, kreativni, sažeti i korisni onima koji ih čitaju. Sa druge strane, trebaju biti dobro optimizovani, kako bi Vaša prezentacija bila što bolje kotirana na web pretraživačima, pre svih na Google-u.
Dakle, zadatak naših copywritera je da na kreativan i profesionalan način pronađu balans između potreba Vaše prezentacije, želja čitalaca i konačno, filtera kojima pretraživači Vaš sajt rangiraju.

Tekstovi za web sajtove govore jezikom reklama, oglasa, bilborda, radio i TV džinglova, slogana, parola, plakata, letaka. Oni su propagandna poruka koja mora imati dobro osmišljenu dinamičnu strukturu (pasuse, naslov, podnaslov itd.), prijemčiv uvod (kako bi privukao pažnju) i poentu (kako ta pažnja ne bi bila uzaludna). Ne želite posetioce koji dođu i odu, cilj je da se oni zadrže i ponovo vrate.

Sajt može imati mnogobrojne ključne reči i fraze, hrpu banera, gifova, bespotrebnih fotografija, ali bez teksta on je samo forma bez oblika.
Dobro napisan i optimizovan tekst, esencija je svakog uspešnog sajta.