Realizacija

ovog projekta naš je apsolutni prioritet, planiran za realizaciju u prvom kvartalu 2016. godine. Projekat podrazumeva upisivanje u jedinstvenu, sveobuhvatnu, prvu u regionu, bazu svih lokalnih privrednika i privrednih društava u Istočnoj Srbiji.
Naš projekat ima za cilj da olakša poslovanje, zatim približi i poveže privrednike sa klijentima (business2customer), kao i same privrednike jedne sa drugima (bussiness2bussiness).

Korišćenjem

ove usluge, i registracijom u direktorijum pridružićete se bazi podataka privrednika i dobiti oglasni prostor za Vašu delatnost. Informacije o Vašim uslugama ili prozvodima omogućiće klijentima da Vas lako pronađu putem telefona, emaila, ili lično na lokaciji Vaše kompanije. Primaćete isključivo visoko fokusirane posete, tačnije korisnici koje budete privukli će već biti u potrazi za Vašim uslugama ili proizvodima, i potencijalni su klijenti.
Takođe ćete moći da odaberete različite pogodnosti za bliže upoznavanje sa potencijalnim klijentelom, poput video prezentacije, detaljnog opisa i fotografija Vaše kompanije, oznaku na mapi itd.