Vaša Web prezentacija

je ono što Vas predstavlja potencijalnim mušterijama, i nedovoljno posvećivanje pažnje ovom apsektu poslovanja praktično znači podrivanje napretka samog posla. Imperativ je ispoštovati neke od najvažnijih kriterijuma za kreiranje dobre i uspešne web prezentacije Vašeg proizvoda ili usluge, sa ciljem da što pre vrati uložena sredstva i unapredi kvalitet posla.
Intenet strana mora biti, pre svega, podređena potrebama posetilaca, i u skladu sa njima i osmišljena. Ne sme biti “ugušena” hrpom informacija, ali takođe,ni nedorečena i odmagati potencijalnim kupcima pri donošenju odluka: dakle, jednostavnost navigacije, privlačnost i funkcionalnost dizajna, i razumljivost sadržaja će na pravi način prezentovati neophodne informacije svim posetiocima sajta.Najvažnije jeste da ispunjava svoj cilj, tj. da privlači posetioce, koje će svojim kvalitetom motivisati da je dalje šeruju putem društvenih mreža.

Kreiranje sadržaja (content marketing)

Jedan od najvećih i najznačajnijih izazova na putu ka izgradnji uspešnog web sajta je stvaranje adekvatnog sadržaja koji će na njemu biti prezentovan. Ova usluga podrazumeva ulaganje kreativnih napora u ovu marketinšku tehniku u cilju stvaranja i distribucije vrednog, relevantnog i trajnog sadržaja, koji bi privukao i zadržao jasno definisanu publiku.
Samo neki od mnogoborjnih primera sadržaja mogu biti: infografike, video klipovi, muzika, aplikacije, prezentacije itd.
Suština dobrog content marketinga jeste značaj teksta, koji on ima za onoga kome je namenjen.
Ukoliko web prezentaciju zamislimo kao školjku, onda je ovako definisan sadržaj, biser u njoj.